ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สองฝั่งคลอง"

| '''ผู้กำกับการแสดง''' || [[ดาราวิดีโอ#ผู้กำกับการแสดงในสังกัด|สยาม สังวริบุตร]]
|-
! '''บทบาท''' || colspan = "2" align = "center"| '''นักแสดงหลัก'''
|-
| คุณลาน || [[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]]
|-
| คุณทับทิม || [[จินตหรา สุขพัฒน์]]
|-
| คุณเฟื่อง || [[ชไมพร จตุรภุช]]
|-
| ฉัตร || [[เมทนี บุรณศิริ]]
|-
| รำพึง || [[วรรณิศา ศรีวิเชียร]]
| คุณเฟื่อง || [[ชไมพร จตุรภุช]]
|-
| คุณสาคร || [[วัชรารัศมี สุนทรพนาเวช]]
|-
! '''บทบาท''' || colspan = "2" align = "center"| '''นักแสดงสมทบ'''
|-
| ท่านเจ้าคุณทหาร || [[มานพ อัศวเทพ]]
|-
| คุณหญิงย่า || [[รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง]]
|-
| คุณยี่สุ่น || [[จารุวรรณ ปัญโญภาส]]
|-
| คุญหญิงอิ่ม || [[พิราวรรณ ประสพศาสตร์]]
|-
| ท่านเจ้าคุณยุติธรรม || [[ไพโรจน์ ใจสิงห์]]
|-
| ท่านเจ้าคุณพระ || [[วิทยา สุขดำรงค์]]
| คุณสาคร || [[วัชรารัศมี สุนทรพนาเวช]]
|-
| || [[ทม วิศวชาติ]]
| ท่านเจ้าคุณทหาร || [[มานพ อัศวเทพ]]
|-
| เจิม || [[ปทุมวดี โสภาพรรณ]]
| คุณหญิงย่า || [[รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง]]
|-
| || [[ศิริวรรณ ทองแสง]]
| รำพึง || [[วรรณิศา ศรีวิเชียร]]
|-
| ยายเสม || [[น้ำเงิน บุญหนัก]]
|-
| || [[สุดารัตน์ เดชากุล]]
| เจิม || [[ปทุมวดี โสภาพรรณ]]
|-
| || [[ประวิทย์ เปรื่องอักษร]]
| คุญหญิงอิ่ม || [[พิราวรรณ ประสพศาสตร์]]
|-
| อรทัย || [[รุ้งทอง ร่วมทอง]]
|-
| ผล || [[วุฒิ คงคาเขตร]]
| || [[วิทยา สุขดำรงค์]]
|-
| || เฉลา ประสพศาสตร์
| || [[ทม วิศวชาติ]]
|-
| || บุญส่ง ดวงดารา
| || [[ศิริวรรณ ทองแสง]]
|-
| || [[กฤตย์ อัทธเสรี]]
| || [[สุดารัตน์ เดชากุล]]
|-
| || วัชระ บุระ
| || [[ประวิทย์ เปรื่องอักษร]]
|-
| || สุธี ศิริเจริญ
|-
| || จำนง บำเพ็ญทรัพย์
|-
| || สรนันท์ ร.เอกวัฒน์
|-
| โกเมน || เฉลิมพร เกิดสกุล
|-
| || [[แรม วรธรรม]]
|-
| || [[แน่งน้อย แสงสุวิมล]]
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม