ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แกร์ท ฟ็อน รุนท์ชเต็ท"

|ตำแหน่ง = แม่ทัพใหญ่กลุ่มใต้
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = ไม่มี (เป็นคนแรก)
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = ตัวเอง<br>(ตำแหน่งว่างจนถึง 1941)
|ตำแหน่ง = แม่ทัพใหญ่กลุ่ม A
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = ไม่มี (เป็นคนแรก)
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[วิลเฮ็ล์ม ลิสท์|จอมพล วิลเฮ็ล์ม ลิสท์]]
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = 26 ตุลาคม 1939 – 22 กรกฎาคม 1941
}}
{{สืบตำแหน่ง
|ตำแหน่ง = ผู้บัญชาการใหญ่ตะวันตก
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = ไม่มี (เป็นคนแรก)
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[แอร์วีน ฟ็อน วิทซ์เลเบิน|จอมพล แอร์วีน ฟ็อน วิทซ์เลเบิน]]
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา =10 ตุลาคม 1940 – 1 เมษายน 1941
}}
{{สืบตำแหน่ง
}}
{{สืบตำแหน่ง
|ตำแหน่ง = แม่ทัพใหญ่กลุ่ม D<br>ผู้บัญชาการใหญ่ตะวันตก
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[แอร์วีน ฟ็อน วิทซ์เลเบิน|จอมพล แอร์วีน ฟ็อน วิทซ์เลเบิน]]
|ถัดไป = [[กึนเทอร์ ฟ็อน คลูเกอ|จอมพล กึนเทอร์ ฟ็อน คลูเกอ]]
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = 15 มีนาคม 1942 – 12 กรกฎาคม 1944
}}
{{สืบตำแหน่ง
|ตำแหน่ง = ผู้บัญชาการใหญ่ตะวันตก
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[วัลเทอร์ โมเดิล|จอมพล วัลเทอร์ โมเดิล]]<br>(รักษาการแทน)
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[อัลแบร์ท เค็สเซิลริง|จอมพล อัลแบร์ท เค็สเซิลริง]]
|จำนวนถัดไป =
|ช่วงเวลา = 3 กันยายน 1944 – 11 มีนาคม 1945
}}
{{จบกล่อง}}
30,704

การแก้ไข