ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังษีนภดล ยุคล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== อุปนิสัย ==
ชีวิตในวัยเยาว์ท่านหญิงหม่อมเจ้ารังษีนภดล ชอบษีนภดลโปรดตามเสด็จพระบิดาไปเที่ยวชมทอดเนตรสภาพธรรมชาติในพื้นที่ป่าหลายแห่ง เช่น ป่า[[พนมสารคาม]] ป่าชายแดน[[เทือกเขาตะนาวศรี]] สนใจทรงสนทัยการศึกษาพันธุ์ไม้และความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าแต่ละชนิด ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับรอยเท้าสัตว์ป่า จนมีความทรงเชี่ยวชาญอย่างมาก ซึ่งท่านหญิงทรงสามารถนำความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่ร่วมงานและอยู่ใกล้ชิดกับองค์ท่านได้เป็นอย่างดี ท่านหญิง คุณหญิงรังษีนภดล ทรงษีนภดลได้รับการยกย่องในฐานะนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงได้ทุ่มเทวรกาย แรงกายเพื่องานอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม แม้ในช่วงชันษาอายุมากก็มีพลานามัยสุขภาพที่แข็งแรง สามารถดำเนินเดินป่า และขับรถยนต์ด้วยองค์เอง นอกจากนี้ยังมีความจำเป็นเลิศ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเก่า ๆ ได้อย่างแม่นยำ มีอุปนิสัยเรียบง่าย ไม่ถือตัว และยังเสด็จไปในงานพิธีต่าง ๆ ตามการทูลคำเชิญ
 
ในปัจฉิมวัยพักพำนักอยู่ ณ ตำหนักรังสิตคลองสี่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าคลอง 4สี่ (ริมถนนรังสิต-นครนายก) ถนนพระองค์เจ้าสาย ตรงข้ามร้านอาหารบ่อเงิน และสนามม้า[[สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา|สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา]] ซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันกับพระตำหนักบึงยี่โถ ใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ]] ในบริเวณแนวเดียวกัน ซึ่งนอกจากเป็นที่ประทับพำนักแล้ว ยังเป็นที่ทำการมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล เป็นมูลนิธิที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ช้างป่า กระทิง และสัตว์ป่าอื่น ๆ ด้วย โดยภายในพื้นที่ตำหนัก ท่านหญิงคุณหญิงรังษีนภดลทรงได้นำที่นาส่วนองค์ส่วนตัวมาใช้เป็นแปลงปลูกข้าวหอมนิล ตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง โดยลงมือหว่านพันธุ์ข้าว ใส่ปุ๋ยและควบคุมการเก็บผลผลิตด้วยองค์เอง ทั้งยังใช้ที่นาเป็นที่ทำงาน เพื่อติดตามดูแปลงข้าว ซึ่งและนำผลผลิตข้าวหอมนิลที่ได้ไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆต่าง ๆ
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
5,587

การแก้ไข