ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะใภ้ไม่ไร้ศักดินา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
| ผู้ใหญ่บ้านนาดอน || อมต บันเทิงเทพ
|-
| ผู้อำนวยการโรงพยาบาล || ธัญชนก ตวงมุกดา
|-
| หมอหญิง || วันทนีย์ ชนะชัยยั่งยืน
|-
| น้องส้ม ||
|-
| ชาวบ้าน || จีรภัทร์ สว่างแจ้ง
|-
| กรรมการการงานประกวดนักร้องเสียงทองบ้านาแกลบ || รชต สิงห์จันทร์
|-
| หมอ || กฤตภาส จันทนะโพธิ
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม