ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{infobox royalty
| image = พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์.jpg
| nametitle = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4<br > กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์พระองค์เจ้าชั้นเอก
| birth_date = {{วันเกิด|2399|8|5}}
| title = พระองค์เจ้าชั้นเอก
| birth_date = 5 สิงหาคม พ.ศ. 2399
| death_style = สิ้นพระชนม์
| death_date = {{วันตายและอายุ|2467|1|4|2399|8|185}}
| title = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ]] ชั้น 4
| father1 = [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| mother1 = [[เจ้าจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 4]]
| spouse-type = ภรรยา
| spouse = '''ชายา''' <br > หม่อมเจ้าหญิงแฉ่ง เกษมสันต์ <br/ >และ'''หม่อม '''<br>14 ท่านคน
| issue1 = 64 องค์
| dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
}}
 
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์''' (5 สิงหาคม พ.ศ. 2399 – 4 มกราคม พ.ศ. 2467) มีพระนามเดิมว่า '''พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์''' เป็นพระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ที่ประสูติแต่[[เจ้าจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 4|เจ้าจอมมารดาแพ พระสนมเอก]] เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2399
 
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ เป็นพระเจ้าน้องยาเธอที่มีบทบาทในงานวรรณกรรมในช่วงต้นรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงเป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์[[ดรุโณวาท]] ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่เผยแพร่แก่ประชาชน และดำเนินการโดยคนไทย เริ่มออกฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2417 ชื่อหนังสือมีความหมายว่า "โอวาทหรือคำสอนของคนหนุ่ม" มีทั้งสารคดีและบันเทิงคดี มีสาระทันสมัย แสดงความสามารถและสติปัญญาของคนหนุ่มรุ่นใหม่ในยุคนั้น
 
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมสันตโสภาคย์ รับราชการในโรงพิมพ์และการเสื้อหมวก เป็นพนักงานจารึกอักษรในแผ่นศิลาประดับ[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2467 สิริพระชันษาได้ 67 ปี มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/1324.PDF พระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๖๘]เล่ม 42, ตอน 0 ง, 2 สิงหาคม พ.ศ. 2468, หน้า 1324</ref>
 
== พระโอรสและธิดา ==
4,974

การแก้ไข