ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุสานหลวงราชวงศ์หมิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox World Heritage Site
|Image = [[ไฟล์:Ming tombs beijing spirit way animal figures.jpg|250px]]
|Year = 2000
|Country = {{ธง|จีน}} จีน
|Extension = 2003 ; 2004
|Region = [[รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศจีน|เอเชีย-แปซิฟิก]]
|Type = วัฒนธรรม
|Caption = ทางเดินในสุสานราชวงศ์หมิง
|ID = 1004
|Coordinates = {{coord|40.1512|N|116.134|E}}
}}
'''สุสานหลวงราชวงศ์หมิง''' ({{lang-en|Ming Tombs}}) คือพระราชสุสานที่ฝังพระศพของจักรพรรดิแห่ง[[ราชวงศ์หมิง]]ทั้งสิ้น 13 พระองค์ เริ่มก่อสร้างในรัชสมัย[[จักรพรรดิหย่งเล่อ]] ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์หมิงเมื่อปี [[ค.ศ. 1420]]
 
== รายชื่อสุสานหลวง ==
สุสานหลวงเรียงตามลำดับเวลาและรายพระนามที่ถูกฝัง:
 
{| class="wikitable"
|- bgcolor=efefef
! ชื่อสุสาน
! จีน/พินอิน
! จักรพรรดิ
! จักรพรรดินีและนางสนม
! วันที่
! ภาพ
! ที่ตั้ง
|-
| Chang Ling
| {{zh|t=長陵|p=Cháng Lìng}}
|[[จักรพรรดิหย่งเล่อ]]
|[[Empress Xu (Ming dynasty)|Empress Renxiaowen]]
| 1424
|[[File:Mingchanglingtomb.jpg|200px]]
|{{coor dms|40|18|5.16|N|116|14|35.45|E|type:landmark|name=長陵}}
|-
| Xian Ling
| {{zh|t=獻陵|p=Xiàn Lìng}}
|[[จักรพรรดิหงซี]]
|
| 1425
|[[File:Mingxianling2019.jpg|200px]]
|{{coor dms|40|18|18.12|N|116|14|15.61|E|type:landmark|name=献陵}}
|-
| Jing Ling
| {{zh|t=景陵|p=Jǐng Lìng|l=Scenic Tomb}}
|[[จักรพรรดิเซฺวียนเต๋อ]]
|[[Empress Sun|Empress Xiaogongzhang]]
| 1435
|[[File:Mingjingling201909.jpg|200px]]
|{{coor dms|40|17|54.14|N|116|15|08.52|E|type:landmark|name=景陵}}
|-
| Yu Ling
| {{zh|t=裕陵|p=Yù Lìng}}
|[[จักรพรรดิเจิ้งถ่ง]]
|[[Empress Qian|Empress Xiaozhuangrui]]<br>Empress Xiaosu
| 1449
|[[File:Mingyuling.jpg|200px]]
|{{coor dms|40|18|49.33|N|116|13|55.56|E|type:landmark|name=裕陵}}
|-
| Mao Ling
| {{zh|t=茂陵|p=Mào Lìng}}
|[[จักรพรรดิเฉิงฮว่า]]
|Empress Xiaomu<br>[[Empress Wang (Chenghua)|Empress Xiaozhenchun]]<br>Empress Xiaohui
| 1487
|[[File:Mingmaoling.jpg|200px]]
|{{coor dms|40|18|51.60|N|116|13|36.17|E|type:landmark|name=茂陵}}
|-
| Tai Ling
| {{zh|t=泰陵|p=Tài Lìng}}
|[[จักรพรรดิหงจื้อ]]
|[[Empress Zhang (Hongzhi)|Empress Xiaochengjing]]
| 1505
|[[File:Mingtailing.jpg|200px]]
|{{coor dms|40|19|23.33|N|116|12|59.90|E|type:landmark|name=泰陵}}
|-
| Kang Ling
| {{zh|t=康陵|p=Kāng Lìng}}
|[[จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ]]
|[[Empress Xia (Ming dynasty)|Empress Xiaojingyi]]
| 1521
|[[File:Mingkangling2020.jpg|200px]]
|{{coor dms|40|19|10.03|N|116|12|13.40|E|type:landmark|name=康陵}}
|-
| Yong Ling
| {{zh|t=永陵|p=Yǒng Lìng}}
|[[จักรพรรดิเจียจิ้ง]]
|[[Empress Chen (Jiajing)|Empress Xiaojiesu]]<br>[[Empress Fang|Empress Xiaolie]]<br>Empress Xiaoke
| 1566
|[[File:Mingyongling.jpg|200px]]
|{{coor dms|40|17|18.09|N|116|15|06.05|E|type:landmark|name=永陵}}
|-
| [[Zhao_Mausoleum_(Qing_dynasty)|Zhao Ling]]
| ({{zh|t=昭陵|p=Zhāo Lìng}}
|[[จักรพรรดิหลงชิ่ง]]
|Empress Xiaoyizhuang<br>[[Empress Chen (Longqing)|Empress Xiao'an]]<br>[[Empress Dowager Xiaoding]]
| 1572
|[[File:Mingzhaoling201907.jpg|200px]]
|{{coor dms|40|17|28.76|N|116|12|38.55|E|type:landmark|name=昭陵}}
|-
| Qing Ling
| {{zh|t=慶陵|p=Qìng Lìng}}
|[[จักรพรรดิไท่ชาง]]
|[[Empress Xiaoyuanzhen]]<br>Empress Dowager Xiaohewang<br>[[Empress Dowager Xiaochun]]
| 1620
|[[File:Mingqingling2020.jpg|200px]]
|{{coor dms|40|18|29.43|N|116|14|01.32|E|type:landmark|name=慶陵}}
|-
| [[Dingling (Ming)|Dingling]]
| {{zh|t=定陵|p=Dìng Lìng|l=Tomb of Stability}}
|[[จักรพรรดิว่านลี่]]
|[[Wang Xijie|Empress Xiaoduanxian]]<br>[[Empress Dowager Xiaojing]]
| 1620
|[[File:Dingling2020.jpg|200px]]
|{{coor dms|40|17|42.43|N|116|12|58.53|E|type:landmark|name=定陵}}
|-
| De Ling
| {{zh|t=德陵|p=Dé Lìng}}
|[[จักรพรรดิเทียนฉี่]]
|[[Empress Zhang Baozhu|Empress Xiao'aizhe]]
| 1627
|[[File:Mingdeling.jpg|200px]]
|{{coor dms|40|17|15.01|N|116|15|35.91|E|type:landmark|name=徳陵}}
|-
| Si Ling
| {{zh|t=思陵|p=Sī Lìng}}
|[[จักรพรรดิฉงเจิน]]
|[[Empress Zhou (Ming dynasty)|Empress Xiaojie]]<br>Noble Consort Tian
| 1644
|[[File:Mingsiling201912.jpg|200px]]
|{{coor dms|40|16|08.69|N|116|11|32.64|E|type:landmark|name=思陵}}
|}
 
จักรพรรดิราชวงศ์หมิงที่ไม่ได้ฝังไว้ในสุสานหนึ่งในสิบสาม ได้แก่ : [[จักรพรรดิหงอู่]], [[จู เปียว|Kang Emperor]], [[จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน]], [[จักรพรรดิจิ่งไท่]]และ[[Zhu Youyuan|Xian Emperor]]
 
[[หมวดหมู่:มรดกโลก]]
33,160

การแก้ไข