ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปริยะ วิมลโนช"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|rowspan = "1" align = "center"| 2558 ||align = "center"| ''[[บ้านทรายทอง|บ้านทรายทอง-พจมานสว่างวงศ์]]'' ||align = "center"| หลวงนฤสารวาที (รับเชิญ)
|-
|rowspan = "1" align = "center"| 2559 ||align = "center"| ''[[ลูกตาลลอยแก้ว]]'' ||align = "center"| ธีรเดช รัชชานนท์
|-
|rowspan = "2" align = "center"| 2562 ||align = "center"| ''[[เพลงรักเพลงปืน]]'' ||align = "center"| เสี่ยภุชงค์ / เสือชงค์
|-
|align = "center"| ''[[เจ้าสัวมั่วนิ่ม]]'' ||align = "center"| วันชัย
|-
|rowspan = "13" align = "center"| 2563 ||align = "center"| ''[[เศรษฐีตีนเปล่า]]'' ||align = "center"| สิทธิธร พิทยจิดากานต์ (ใหญ่)
|-
|rowspan = "1" align = "center"| ||align = "center"| ''ก่อนตะวันแลง'' ||align = "center"|
|-
|align = "center"| ''ล่าท้าชน'' ||align = "center"|
|-
 
|rowspan = "1" align = "center"| ||align = "center"| ''ก่อนตะวันแลง'' ||align = "center"|
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม