ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอลิมปิกวิชาการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Reverted 1 edit by 27.55.70.181 (talk) to last revision by 223.204.234.88. (TW))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
โอลิมปิกวิชาการทั่วไป มีทั้งหมด 14 สาขา ดังนี้
 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
* [[คณิตศาสตร์โอลิมปิก]] (IMO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2502; เว้นใน พ.ศ. 2523)
|-
* [[ฟิสิกส์โอลิมปิก]] (IPhO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2510; เว้นใน พ.ศ. 2516, 2521, 2523)
!width=20|ลำดับ
* [[เคมีโอลิมปิก]] (IChO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2511; เว้นใน พ.ศ. 2514)
!width=450|สาขา
* [[คอมพิวเตอร์โอลิมปิก]] (IOI, ตั้งแต่ พ.ศ. 2532)
!width=75|อักษรย่อ
* [[ชีววิทยาโอลิมปิก]] (IBO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2533)
!width=100|ปีก่อตั้ง
* [[ปรัชญาโอลิมปิก]] (IPO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2536)
|-
* [[ดาราศาสตร์โอลิมปิก]] (IAO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2539)
*| 1 || [[ภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์โอลิมปิก]] (iGeo,|| IMO || พ.ศ. 2502; ตั้งแต่เว้นใน พ.ศ. 2539)2523
|-
* [[ภาษาศาสตร์โอลิมปิก]] (IOL, ตั้งแต่ พ.ศ. 2546)
*| 2 || [[คณิตศาสตร์ฟิสิกส์โอลิมปิก]] (IMO,|| ตั้งแต่IPhO || พ.ศ. 25022510; เว้นใน พ.ศ. 2516, 2521, 2523)
* [[วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น]] (IJSO, since 2004)
|-
* [[โลกและอวกาศโอลิมปิก]] (IESO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2550)
*| 3 || [[ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์เคมีโอลิมปิก]] (IOAA,|| IChO || พ.ศ. 2511; ตั้งแต่เว้นใน พ.ศ. 2550)2514
|-
 
*| 4 || [[คอมพิวเตอร์โอลิมปิก]] (|| IOI, ตั้งแต่|| พ.ศ. 2532)
|-
*| 5 || [[ชีววิทยาโอลิมปิก]] (|| IBO, ตั้งแต่|| พ.ศ. 2533)
|-
*| 6 || [[ปรัชญาโอลิมปิก]] (|| IPO, ตั้งแต่|| พ.ศ. 2536)
|-
*| 7 || [[ดาราศาสตร์โอลิมปิก]] (|| IAO, ตั้งแต่|| พ.ศ. 2539)
|-
| 8 || [[ภูมิศาสตร์โอลิมปิก]] || iGeo || พ.ศ. 2539
|-
*| 9 || [[ภาษาศาสตร์โอลิมปิก]] (|| IOL, ตั้งแต่|| พ.ศ. 2546)
|-
*| 10 || [[วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น]] (|| IJSO, since 2004)
|-
*| 11 || [[โลกและอวกาศโอลิมปิก]] (|| IESO, ตั้งแต่|| พ.ศ. 2550)
|-
| 12 || [[ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก]] || IOAA || พ.ศ. 2550
|-
|}
== โอลิมปิกวิชาการในประเทศไทย ==
[[สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]เป็นหน่วยงานที่ดูแลการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก เคมีโอลิมปิก ชีววิทยาโอลิมปิก คณิตศาสตร์โอลิมปิก และคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ส่วน[[มูลนิธิ สอวน.]]จะคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาราศาสตร์โอลิมปิก ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์โอลิมปิก ภูมิศาสตร์โอลิมปิก และโลกและอวกาศโอลิมปิก ซึ่งต้องผ่านการสอบคัดเลือกหลายรอบ ร่วมถึงต้องเข้าค่ายอบรมเข้มตามที่แต่ละหน่วยงานกำหนดไว้
43,958

การแก้ไข