ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อภิปรัชญา"

เพิ่มขึ้น 328 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
หน้าใหม่: อธิปรัชญา เป็นปรัชญาที่ว่าด้วยความเป็นจริง เป็นเรื่องของคว...
(หน้าใหม่: อธิปรัชญา เป็นปรัชญาที่ว่าด้วยความเป็นจริง เป็นเรื่องของคว...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม