ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระตุกหนวดเสือ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| วินนิ่ง ||[[วีระชัย หัตถโกวิท]]|| [[ธนกฤต อยู่โต]]
|-
| จวง / จอย สลักจิต || [[แวว จ๊กมก]] || [[พรชิตา ณ สงขลา]]
|-
| ไผ่ || [[วรรณภา คำสงค์]] || [[มิรา โกมลวณิช]]
ผู้ใช้นิรนาม