ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|official_name = พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร
|school_of_art = ศิลปะสมัยสุโขทัยตอนต้น
|image = พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร Phra Attharot of Wat Saket.jpg
|width =
|tall = 5 ฟุต 1 นิ้ว
|common_name = พระอัฏฐารส
|full_name = พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร
|image_object = พระอัฏฐารสศรีสุคติสุคตทศพลญาณบพิตร Phra Attharot of Wat Saket.jpg
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม