ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิริวร แก้วกาญจน์"

(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ ==
 
* ''รางวัลบทกวี'' จาก [[สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย]]ปี พ.ศ. 2538 และปี พ.ศ. 2539 '''รางวัลวรรณกรรมดีเด่นงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ'''ปี พ.ศ. 2547 จากรวมเรื่องสั้น '''เรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่าที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง''' และรวมเรื่องสั้นเล่มเดียวกันนี้ยังได้รับการบรรจุไว้ในตำราเรียนวิชา '''วรรณคดีกับสังคมไทย'''ของ[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]อีกด้วย
 
* ''[[รางวัลศิลปาธร]] สาขาวรรณศิลป์ ปี [[พ.ศ. 2550]]''
* สั้นเรื่องสั้นเรื่อง '''แซะห์กล็อมบ็อค''' (ตอนนั้นมีพ่อค้าจาก[[ตรังกานู]]ผู้หนึ่ง) ได้รับรางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยม “จุดประกายอวอร์ด 51” จากหนังสือพิมพ์[[กรุงเทพธุรกิจ]] ปี พ.ศ. 2551
 
ศิริวร เป็นนักเขียนคลื่นลูกใหม่ในปัจจุบัน สร้างงานเขียนหลายประเภท ครอบคลุมทั้งนวนิยาย
ต่อชีวิต สังคมและโลกที่ลุ่มลึกมากขึ้น พร้อมทั้งมีกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาน่าสนใจ
 
'''==การทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม'''==
 
* เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่องวรรณกรรม ให้แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรวรรณกรรมต่าง ๆ