ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางร้าย (ละครโทรทัศน์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|เกศิรี (2544) เกศรี (2562) (แม่ของภวาภพ) || [[กาญจนา จินดาวัฒน์]] || สุปราณี เจริญผล
|-
|คุณหญิงแจ่มจันทร์ (แม่ของลดาวัลย์) || [[ไปรมา รัชตะ]] || -เซี่ยน นภัสกร
|-
|น้อย||[[ดารณีนุช โพธิปิติ]]|| ปีเตอร์ ไมอ๊อคชิ
ผู้ใช้นิรนาม