ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานียศเส"

| road = บำรุงเมือง
| open = 5 ธันวาคม พ.ศ. 2570
| type = ใต้ดินยกระดับ
| platformtype = เกาะกลาง
| platformno = 2
=== แผนผังสถานี ===
{|table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=13 valign=top|'''U2<br>ชั้นขายบัตรโดยสาร3<br>ชานชาลา'''
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ชั้นขายบัตรโดยสาร
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ทางออก, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร
|-
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=1 valign=top|'''G<br>ระดับถนน<br>'''
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|-
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ป้ายรถประจำทาง, [[สี่แยกสะพานกษัตริย์ศึก]], ทางเดินเชื่อมไปยัง [[สถานียศเส (รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม)|สถานียศเส]]
|-
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=3 valign=top|'''B2<br>ชานชาลา'''
| style = "border-bottom:solid 1px gray;"|ชานชาลา <font color={{BTS color|รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม}}>'''1'''</font>
| style = "border-bottom:solid 1px gray;"|{{BTS Lines|รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม}} มุ่งหน้า [[สถานีตลิ่งชัน]]
| style = "border-bottom:solid 1px gray;"|ชานชาลา <font color={{BTS color|รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม}}>'''2'''</font>
| style = "border-bottom:solid 1px gray;"|{{BTS Lines|รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม}} สถานีปลายทาง
|-
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=31 valign=top|'''BU2<br>ชานชาลาชั้นขายบัตรโดยสาร<br>'''
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ชั้นขายบัตรโดยสาร
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ทางออก, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร
|-
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=1 valign=top|'''G<br>ระดับถนน<br>'''
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|-
| style = "border-bottom:solid 1px gray;" valign=top|ป้ายรถประจำทาง, [[สี่แยกสะพานกษัตริย์ศึก]], ทางเดินเชื่อมไปยัง [[สถานียศเส (รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม)|สถานียศเส]]
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม