ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็น 1 ใน 18 ผู้ถูกเสนอชื่อให้[[วุฒิสภา]]คัดเลือกให้เหลือ 9 คน ระหว่างขั้นตอนการคัดสรร และได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. จากประกาศ[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] ฉบับที่ 19 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549
 
[[หมวดหมู่:ชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]]
{{โครงชีวประวัติ}}
{{เกิดปี|2488}}[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]][[หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
2,890

การแก้ไข