ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางร้าย (ละครโทรทัศน์)"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8595546 สร้างโดย Kimhan kim (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|ปรางทิพย์ (ปราง) || [[มยุริญ ผ่องผุดพันธ์]] || [[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]
|-
|อาทิตย์ || [[รอน บรรจงสร้าง]] || [[เฟอร์กัล วันชัย เพาเวอร์]]
|-
|มะไฟ || - || [[กุลธวัช บัวเจริญ|สยามรัฐ บัวเจริญ]]
|ชมจันทร์ พ.ศ. 2544 (จันทร์) พ.ศ. 2562 (ชม) || [[ดุสิตา อนุชิตชาญชัย]] || [[ชนัญญา พงษ์นาค]]
|-
|วันเนาว์ พ.ศ. 2544 (วัน) พ.ศ. 2562 (เนาว์) || [[พีรพล จันทรากาศ]] || นวไพบูลย์ วุฒินานนท์
|-
|เขม (พ่อของแขวลัย)|| - ||[[ทัตพงษ์ พงษทัต]]
133

การแก้ไข