ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| native_name =
| latin_name = Raiprachasamasai Phaimathayom Rachadabhisek School
| logo =
| logo_size =
| logo_alt =
| seal_image =
| seal_size =
| seal_alt =
| image =
| image_size =
| alt =
| caption =
| motto =
| motto_translation =
| address = 51 หมู่ที่ 1
| location = ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
| location =
| region =
| city =
| county =
| state =
| province =
| postcode =
| zipcode =
| country =
| country1 =
| coordinates =
| fundingtype =
| type =
| religious_affiliation = พุทธ
| denomination = เถรวาท
| patron =
| established = {{วันเกิด-อายุ|2507|1|16}}
| founded = {{วันเกิด-อายุ|2507|1|16}}
| opened =
| founder = ดุษฏีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา
| status =
| closed =
| locale =
| sister_school = โรงเรียนปงรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก <br> โรงเรียนรัชดาภิเษก
| sister_school =
| school_board =
| district =
| us_nces_district_id =
| local_authority =
| educational_authority = <!-- หรือ | authority = -->
| category = <!-- ใช้ | category_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| category =
| oversight = <!-- ใช้ | oversight_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
| oversight =
| trust =
| authorizer =
| superintendent =
| trustee =
| specialist = <!-- หรือ | specialists = -->
| session =
| school_number =
| picture_caption2 =
}}
 
== ประวัติ ==
'''โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์''' ได้รับการก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการจัด[[โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์]] ได้ติดต่อ[[กรมวิสามัญศึกษา]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]]ในปี [[พ.ศ. 2513]] ให้ก่อสร้างโรงเรียนรัฐบาลระดับชั้นมัธยมศึกษาในนาม[[มูลนิธิราชประชาสมาสัย]] ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีใช้งบประมาณสำหรับฉลองรัชดาภิเษก ในโอกาสที่[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙]]ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี โดยใช้ชื่อว่า '''โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชานุเคราะห์''' ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ขอแลกที่ดินบริเวณตรงข้ามโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นที่ดินของ[[กระทรวงสาธารณสุข]]จำนวน 43 ไร่ และก่อสร้างอาคารเรียน บ้านพักครู และสาธารณูปโภค ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2517]] ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ได้ยืมตัวนายกิตติ พวงเกษม มาช่วยราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยครูใหญ่ และขออนุญาตอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ผู้อำนวยการ[[โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย]] มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีกตำแหน่งหนึ่ง และเริ่มทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี [[พ.ศ. 2518]]<ref>[http://www.prdnorth.in.th/The_King/king_study_01.php โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์]</ref>
 
วันที่ [[14 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2528]] โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชานุเคราะห์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น '''โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์'''
 
== กิจการโรงเรียนปัจจุบัน ==
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน
 
- นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
- นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายทั่วไป
 
- นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
- นายชัยรัตน์ อ๊อกกังวาล
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการและบุคคล
 
- นางเบญจวรรณ แดงสกุล
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่นนน ==
* [http://school.obec.go.th/rajpracha เว็บไซต์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์]
{{geolinks-bldg|13.629414|100.535506}}
 
{{รายชื่อโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ}}
{{โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ}}
 
{{เรียงลำดับ|ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
[[หมวดหมู่:องค์กรในพระบรมราชูปถัมภ์ในประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในจังหวัดสมุทรปราการ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมาตรฐานสากล]]
4

การแก้ไข