ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความหมายของชีวิต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
ความหมายของชีวิตอยู่ในแนวคิดทางปรัชญาและศาสนาเรื่องการดำรงอยู่ ความสัมพันธ์ทางสังคม [[พิชาน]]และ[[ความสุข]] และคล้ายกับประเด็นอื่นอีกมาก เช่น ความหมายเชิงสัญลักษณ์ [[ภววิทยา]] คุณค่า จุดประสงค์ จริยศาสตร์ ความดีและความชั่ว [[เจตจำนงเสรี]] การดำรงอยู่ของพระเป็นเจ้าหนึ่งหรือหลายองค์ แนวคิดพระเป็นเจ้า วิญญาณและชีวิตหลังความตาย ผลงานวิทยาศาสตร์มุ่งอธิบายข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับ[[จักรวาล]นางวรรณา​คล้าย​พันธ์​] สำรวจบริบทและตัวแปรเสริมเกี่ยวกับ "อย่างไร" ของชีวิต (how of life) วิทยาศาสต์ยังศึกษาและสามารถให้การแนะนำการแสวงความเป็นอยู่ดี (well-being) และแนวคิด[[ศีลธรรม]]ที่สัมพันธ์กัน แนวเข้าสู่การศึกษาแบบ[[มนุษยนิยม]]ตั้งคำถามว่า "อะไรคือความหมายของ''ชีวิตฉัน''" คุณค่าของคำถามนี้อาจพ้องกับการบรรลุความเป็นจริงอันติมะ (ultimate reality) หรือความรู้สึกรวมเป็นหนึ่ง (oneness) หรือกระทั่งความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ (sacredness)
 
นางวรรณา​คล้าย​พันธ์​== คำถาม ==
คำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตแสดงออกได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึง:
* "อะไรคือความหมายของชีวิต" "ชีวิตนี้เกี่ยวกับอะไร" "เราเป็นใคร"<ref name="Westphal">{{Cite book |author=Jonathan Westphal |title=Philosophical Propositions: An Introduction to Philosophy |publisher= Routledge |year=1998 |isbn=0-415-17053-2}}</ref><ref name="Nozick">{{Cite book |author=Robert Nozick |authorlink=Robert Nozick |title=[[Philosophical Explanations]] |publisher=Harvard University Press |year=1981 |isbn=0-674-66479-5}}</ref><ref name="Baggini">{{Cite book |author=Julian Baggini |authorlink=Julian Baggini |title=What's It All About? Philosophy and the Meaning of Life |publisher=Granta Books |date=September 2004 |location=USA |isbn= 1-86207-661-8}}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม