ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพิบูลย์รักษ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประวัติ ==
*วันที่1 เมษายน 2535 แยกเป็น'''กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์''' อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
*วันที่11 ตุลาคม 2540 ยกฐานะเป็น'''อำเภอพิบูลย์รักษ์''' จังหวัดอุดรธานี
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==