ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แรกนาขวัญ"

เพิ่มขึ้น 1,594 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
กำหนดวันพืชมงคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสำนักพระราชวัง
[[ไฟล์:Thai Royal Ploughing Ceremony 2009 - rice finding 5.jpg|thumbnail|250px|หลังสิ้นสุดพระราชพิธีฯ ประชาชนจะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาหว่านไว้ (พ.ศ. 2552)]]
* พ.ศ.2553 2540 ตรงกับ พฤหัสบดีอังคารที่ 13 พฤษภาคม (แรมขึ้น 158 คั่าเดือนคํ่าเดือน 6)
* พ.ศ. 2541 ตรงกับ พุธที่ 13 พฤษภาคม (แรม 3 คํ่าเดือน 6)
* พ.ศ. 2543 ตรงกับ จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม (ขึ้น 13 คํ่าเดือน 6)
* พ.ศ. 2544 ตรงกับ พุธที่ 16 พฤษภาคม (แรม 9 คํ่าเดือน 6)
* พ.ศ. 2545 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม (แรม 13 คํ่าเดือน 6)
* พ.ศ. 2546 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม (ขึ้น 8 คํ่าเดือน 6)
* พ.ศ. 2547 ตรงกับ ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม (แรม 4 คํ่าเดือน 6)
* พ.ศ. 2548 ตรงกับ พุธที่ 11 พฤษภาคม (ขึ้น 4 คํ่าเดือน 6)
* พ.ศ. 2549 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม (ขึ้น 15 คํ่าเดือน 6)
* พ.ศ. 2550 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม (แรม 9 คํ่าเดือน 6)
* พ.ศ. 2551 ตรงกับ ศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม (ขึ้น 5 คํ่าเดือน 6)
* พ.ศ. 2552 ตรงกับ จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม (แรม 3 คํ่าเดือน 6)
* พ.ศ. 2553 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม (แรม 15 คั่าเดือน 6)
* พ.ศ. 2554 ตรงกับ ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม (ขึ้น 11 ค่ำเดือน 6)
* พ.ศ. 2555 ตรงกับ พุธที่ 9 พฤษภาคม (แรม 4 ค่ำเดือน 6)
ผู้ใช้นิรนาม