ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/รถไฟฟ้าบีทีเอส"

## หัวข้อ "สัมปทานโครงการ" มีความยาวเกินไปเมื่อเทียบกับส่วนประวัติ ควรย่อให้สั้นลงและนำไปแทรกไว้ในส่วนประวัติแทน หรือขยายส่วนประวัติให้มากขึ้นเพื่อชดเชยกัน (อาจพิจารณารวมเรื่องการจัดหารถเพิ่มเติมในส่วนของประวัติเป็นหัวข้อย่อยด้วย)
## ควรปรับปรุงในส่วนของ "การให้บริการ" และ "มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย" โดยเขียนเป็นความเรียง ลดการใช้ bullet เพื่อแบ่งหัวข้อ และตัดข้อมูลที่เกินความจำเป็นออก
:#:: {{ตอบถึง|G(x)}}ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบทความครับ ผมได้ลองปรับปรุงตามที่ได้เสนอแนะไว้ดังนี้
#::## ผมได้มีการพิจารณาลบหัวข้อ "ทางเดินเข้าอาคาร" ออกจากตัวบทความไปแล้วครับ แต่ผมยังเห็นว่า "การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น" ยังคงเป็นส่วนที่มีความจำเป็นในบทความรถไฟฟ้าบีทีเอส เนื่องจากในแต่ละหน้าสถานี มิได้มีการระบุการเชื่อมต่อ ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตไว้อย่างชัดเจน จึงมีความเห็นว่าหน้านี้ยังสมควรอยู่ในบทความ แต่ถ้าหากคิดว่าเป็นการลดทอนคุณภาพของบทความ รบกวนช่วยเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อไป และหากไม่สมควรอยู่ในหน้าบทความหลักจริงๆ กระผมจะทำการลบต่อไปครับ
#::## {{done}} ผมได้นำอ้างอิงจากเฟซบุ๊กทั้งหมด ในบทความออกไปเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมแทนที่ด้วยแหล่งอ้างอิงจากสำนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ และรวมถึงข้อมูลขบวนรถจากบริษัทต้นทางเข้าไปด้วยครับ ในส่วนนี้ ผมได้ตรวจสอบ โดยการเข้าไปสำรวจภายในแหล่งอ้างอิงแล้ว พบว่าข้อมูลที่อยู่ในส่วนนี้ ล้วนมาจากบทความสำนักข่าว หรือข้อมูลจากทางบริษัทต้นทางแล้วครับ แต่เป็นการนำมาเขียนเพื่อขยายความขึ้น โดยเนื้อหาจะอยู่ในขอบเขตจากแหล่งอ้างอิงที่ได้ติดไว้ครับ ถ้าหากพบว่าข้อมูลใดขาดแหล่งอ้างอิง กระผมจะทำการค้นหาแห่งที่น่าเชื่อถือที่สุด และนำมาใสในวิกิพีเดีย หรือจะพิจารณาลบข้อมูลออกทันทีที่ท่านหรือมีผู้ใดได้พบเจอครับ
#::## {{done}}ผมได้พิจารณารวบรวมหัวข้อ "สัมปทานโครงการ" ไปไว้กับ "ประวัติ" และได้พิจารณารวบรวมหัวข้อ "การจัดซื้อจัดจ้างรถไฟฟ้า..." ไปไว้กับ "ขบวนรถไฟฟ้า" เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้อง และใกล้เคียงกันครับ รบกวนช่วยพิจารณา หากกระผมจะต้องดำเนินการแก้ไขในส่วนใด เพื่อให้บทความมีคุณภาพที่สุดครับ
#::## {{done}}ผมได้ปรับปรุงแก้ไขในทั้งส่วนของ "การให้บริการ" และ "มาตราฐานรักษาความปลอดภัย" โดยในส่วนของมาตราฐานรักษาความปลอดภัย ผมได้เรียบเรียงเนื้อหา มาเขียนเป็นความเรียง ผมได้ตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นในหัวข้อรถไฟฟ้าบีทีเอสออกไปหลายส่วน และได้พิจารณาตรวจสอบแหล่งอ้างอิง พร้อมกับเนื้อหา ว่ามีความเหมาะสมกันแล้วครับ ส่วนในหัวข้อ "การให้บริการ" ผมได้นำเนื้อหาจิปาถะ ออกจากบทความไปแล้ว เหลือเพียงหัวข้อสำคัญหลักๆ และได้นำข้อมูลที่ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจออกจากบทความ ในเส่วนของสัญลักษณ์หัวข้อย่อย หรือ bullet ผมได้นำสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ออกจากส่วนที่ไม่จำเป็น โดยเหลือไว้ในส่วนย่อย "บริการอื่น" ครับ รบกวนขอความกรุณาช่วยพิจารณาในส่วนที่ผมแก้ไขไปด้วยครับ --[[ผู้ใช้:Wasin147|Wasin147]] ([[คุยกับผู้ใช้:Wasin147|คุย]]) 19:31, 26 ธันวาคม 2562 (+07)
#::## ส่วนสัมปทานยังมีความยาวเกินไปครับ เท่าที่ดูเหมือนกับว่าเป็นการย้ายขึ้นมาไว้ข้างบนมากกว่าและใส่รายละเอียดมากเกินไป บางส่วนมีลักษณะเหมือนกับพยายามเขียน Indictment ของคดีความซึ่งไม่น่าจะเป็นสาระสำคัญถึงขนาดต้องลงรายละเอียดมากเช่นนั้น อาจพิจารณาตัดทอนข้อความลงบ้าง นอกจากนี้ในส่วนของส่วนต่อขยายควรมีการเพิ่มรายละเอียดโดยคร่าว ๆ ว่าเป็นการต่อขยายในส่วนใด อนุมัติเมื่อใด เริ่มสร้างเมื่อใดครับ ไม่ใช่ทิ้งไว้แต่ลิงก์ไปยังบทความของแต่ละสาย (ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องนำตารางมาใส่ เขียนเป็นความเรียงได้ครับ)
#::## ควรตัดส่วนที่เป็นน้ำในระบบรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะส่วนที่กล่าวถึงอำนาจตามกฏหมายที่ละเอียดเกินไป และพิจารณาเขียนในส่วนขบวนรถไฟฟ้าให้เป็นความเรียงยิ่งขึ้นครับ --[[ผู้ใช้:G(x)|G(x)]] ([[คุยกับผู้ใช้:G(x)|คุย]]) 13:08, 3 มกราคม 2563 (+07)
# ข้อมูลส่วน "การให้บริการ" ควรเป็นมุมมองจากภายนอกมองเข้ามา หมายความว่าให้สื่อภายนอกระบุประเด็นที่ควรเขียน ไม่ใช่แบบ "บริการอื่น" ที่เขียนจากข้อมูลของบีทีเอส --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] ([[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]]) 12:06, 26 ธันวาคม 2562 (+07)
#: {{ตอบถึง|Horus}} ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบทความครับ ในส่วนของ "การให้บริการ" ผมได้พิจารณาเนื้อหา พบว่ามีบางเนื้อหา สมควรถูกย้ายไปอยู่ไว้ในส่วน "ระบบรถไฟฟ้า" จึงได้ทำการย้าย และปรับปรุงเนื้อหา เพื่อให้เข้ากับเนื้อหากับส่วนย้ายไป มากที่สุด พร้อมกับแก้ไขเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก ซึ่งหลังจากที่ผมได้แก้ไข ผมตรวจสอบเนื้อหาภายในส่วนของ "การให้บริการ" และคิดว่า เนื้อหาที่ยังคงเหลืออยู่ภายในส่วนนี้ เป็นเนื้อหาที่มาจากสื่อภายนอก และส่วนนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วครับ รบกวนท่านช่วยทำการตรวจสอบสิ่งที่ผมแก้ไขตามที่ท่านได้แนะนำ และหากมีความคิดเห็นอย่างไร รบกวนช่วยเสนอแนะด้วยครับ --[[ผู้ใช้:Wasin147|Wasin147]] ([[คุยกับผู้ใช้:Wasin147|คุย]]) 08:52, 27 ธันวาคม 2562 (+07)
#::: มีผู้แก้ไขวิกิพีเดีย ได้เพิ่มหัวข้อ "อัตราค่าโดยสาร" และ "สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม" เข้ามาในบทความ ไม่ทราบว่า ทั้งสองหัวข้อนี้ สมควรจะอยู่ในส่วนนี้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ --[[ผู้ใช้:Wasin147|Wasin147]] ([[คุยกับผู้ใช้:Wasin147|คุย]]) 10:29, 28 ธันวาคม 2562 (+07)
#:::: สามารถใส่ได้ถ้ามี source ภายนอกกล่าวถึงครับ และควรกล่าวสรุปให้ได้ใจความโดยตัดข้อความส่วนที่เป็นน้ำไปครับ เช่น "''ตามนโยบายของภาครัฐฯ ที่ต้องการสนับสนุนสวัสดิการในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทุกประเภทโดยไม่คิดค่าโดยสารกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารกรุงไทยจึงได้ผนวกบัตรแมงมุมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดบริวารโดยรอบ'' และกำหนดให้มีงบประมาณค่าโดยสารในบัตรเดือนละ 500 บาท" (ข้อความตัวเอนอาจถือได้ว่าเป็น "น้ำ") --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] ([[คุยกับผู้ใช้:Horus|พูดคุย]]) 12:05, 28 ธันวาคม 2562 (+07)
## ลิงก์อ้างอิง อยากให้ใช้ในรูปแบบแม่แบบ {{tlx|Cite web}} หรือ {{tlx|Cite book}} เพื่อความเป็นมาตรฐานที่เรียบร้อยครับ ==> [https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ธงไชย_แมคอินไตย์&type=revision&diff=7652983&oldid=7634939 ตัวอย่างการแก้ไขลิงก์อ้างอิงให้อยู่ในรูปแม่แบบ] --[[ผู้ใช้:Mr.BuriramCN|Mr.CN]] ([[คุยกับผู้ใช้:Mr.BuriramCN|คุย]]) 20:47, 26 ธันวาคม 2562 (+07)
## หัวข้อย่อย "การจัดหารถไฟฟ้าส่วนต่อขยายฯ" มีเนื้อหาที่ดูซ้ำซ้อนกับเนื้อหาส่วนของ EMU-A2, EMU-B3 น่าจะหาทางยุบรวมกันไม่ก็ตัดออกไปเลยก็ได้ --[[ผู้ใช้:Mr.BuriramCN|Mr.CN]] ([[คุยกับผู้ใช้:Mr.BuriramCN|คุย]]) 20:47, 26 ธันวาคม 2562 (+07)
::#: {{ตอบถึง|Mr.BuriramCN}} {{done}} ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบทความครับ ผมได้จัดการแก้ไขยุบหัวข้อดังกล่าวลงแล้ว เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับหัวข้อด้านบนมาก ผมจึงได้ย้ายสัญญาต่างๆ เข้าไปไว้ในส่วนด้านบนที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับ
#หัวข้อ การให้บริการ เขียนไม่เป็นสารานุกรม เหมือนเป็นคู่มือการใช้งาน โดยเฉพาะ อัตราค่าโดยสาร และ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ให้รายละเอียดเหมือนเป็นแท่นประชาสัมพันธ์ ลองดูหน้า [[:en:MTR]] บอกราคาได้ แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายเหมือนคู่มือการซื้อบัตร--[[ผู้ใช้:Sry85|Sry85]] ([[คุยกับผู้ใช้:Sry85|คุย]]) 20:00, 28 ธันวาคม 2562 (+07)
:#: {{ตอบถึง|Sry85}} ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคำแนะนำ ในหัวข้อ การให้บริการ ผมได้ตรวจสอบแล้ว ผมได้พิจารณาลบส่วน สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ออกไป เนื่องจากเป็นส่วนที่ไม่มีความแน่นอน บวกกับไม่สามารถหาแหล่งอ้างอิงได้อย่างแน่ชัด และในส่วนของอัตราค่าโดยสาร ผมได้ศึกษาจากหน้า [[:en:MTR]] ในส่วนของอัตราค่าโดยสาร ผมได้นำส่วนนี้ มาเขียนเป็นความเรียง ซึ่งจะเขียนในมุมมองของผู้ใช้บริการ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องเรียนร้อยแล้ว รบกวนช่วยตรวจสอบการแก้ไข และให้คำแนะนำด้วยครับผม
:#: จากที่คุณ Horus ได้ให้คำเสนอแนะเรื่องหัวข้อ การใช้งาน ควรเป็นมุมมองจากบุคคลภายนอกเข้ามา ในตอนแรก ผมได้นำส่วน "บัตรโดยสาร" ออกไปไว้ในส่วนด้านบน "ระบบรถไฟฟ้า" หัวข้อ "ระบบบัตรโดยสาร" ทีนี้เนื่องจากเนื้อหา "อัตราค่าโดยสาร" และ "บัตรโดยสาร" มีความเชื่อมโยงกันมาก จึงอยากสอบถามคุณ Sry85 ว่าส่วน "บัตรโดยสาร" สมควรที่จะอยู่ในหัวข้อนี้หรือไม่ และหากไม่ ควรจะนำไปไว้ที่ใด รบกวนช่วยให้คำแนะนำด้วยครับผม ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ --[[ผู้ใช้:Wasin147|Wasin147]] ([[คุยกับผู้ใช้:Wasin147|คุย]]) 15:33, 31 ธันวาคม 2562 (+07)
:#:: ใน [[:en:MTR]] ใช้ Fares and tickets (อัตราค่าโดยสารและบัตร) ส่วนเรื่องการให้บริการ ในภาษาอังกฤษ มีหัวข้อ Performance อาจจะรวมหัวข้อ การให้บริการ กับ สถิติผู้ใช้บริการ เข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ผมว่า น่าจะแยกหัวข้อแบบเดียวกับในภาษาอังกฤษ จะได้เขียนเนื้อหาได้อย่างชัดเจน --[[ผู้ใช้:Sry85|Sry85]] ([[คุยกับผู้ใช้:Sry85|คุย]]) 10:15, 2 มกราคม 2563 (+07)
:#::: {{done}}ผมได้จัดย้ายข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกัน เข้าไว้ด้วยกัน และได้จัดระเบียบเนื้อหาภายในบทความเรียบร้อยแล้วครับ โดยยึดแบบหน้า [[:en:MTR]] มาเป็นแบบอย่าง เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย และอ่านเนื้อหาได้ชัดเจนครับ รบกวนตรวจสอบ หากมีข้อผิดพลาดใดที่ควรแก้ไข และขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ --[[ผู้ใช้:Wasin147|Wasin147]] ([[คุยกับผู้ใช้:Wasin147|คุย]]) 19:13, 2 มกราคม 2563 (+07)
[[#:: {{สนับสนุน]]}} ช่วยในการหาข้อมูลของ ผดส. {{ไม่ได้ลงชื่อ|Tananol Tri Tk|07:18, 2 มกราคม 2563‎}}
 
# พยายามอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ​ หรือจากผู้ผลิตและผู้ให้บริการโดยตรง
[[สนับสนุน]] ช่วยในการหาข้อมูลของ ผดส.
# พยายามอัพเดตหรือแก้ไขข้อมูลที่ผิดหรือล้าหลัง​ ให้ใหม่และมีความถูกต้องเสมอ {{ไม่ได้ลงชื่อ|Toonnat|18:45, 2 มกราคม 2563‎}}
8,471

การแก้ไข