ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/รถไฟฟ้าบีทีเอส"

ป้ายระบุ: ลบหน้าเปลี่ยนทาง
 
;เสนอแนะการปรับปรุง
# ข้อเสนอแนะจาก G(x) ลงวันที่ 11:59, 26 ธันวาคม 2562 (+07)
## หัวข้อ "การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น" และ "ทางเดินเข้าอาคาร" อาจไม่จำเป็นต้องมี เพราะสามารถรวมเข้าไว้ในหน้าของแต่ละสถานีอยู่แล้ว
## ควรมีอ้างอิงในส่วนของ "ขบวนรถไฟฟ้า" และ "ระบบรถไฟฟ้า" ที่มากขึ้น งดการใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก Facebook เนื่องจากไม่สามารถถือได้ว่าเป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและตรวจพิสูจน์ได้
## หัวข้อ "สัมปทานโครงการ" มีความยาวเกินไปเมื่อเทียบกับส่วนประวัติ ควรย่อให้สั้นลงและนำไปแทรกไว้ในส่วนประวัติแทน หรือขยายส่วนประวัติให้มากขึ้นเพื่อชดเชยกัน (อาจพิจารณารวมเรื่องการจัดหารถเพิ่มเติมในส่วนของประวัติเป็นหัวข้อย่อยด้วย)
## ควรปรับปรุงในส่วนของ "การให้บริการ" และ "มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย" โดยเขียนเป็นความเรียง ลดการใช้ bullet เพื่อแบ่งหัวข้อ และตัดข้อมูลที่เกินความจำเป็นออก
8,471

การแก้ไข