ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ"

Prem4826 ย้ายหน้า วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไปยัง วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ: ชื่อไม่สัมพันธ์กับภาษาอังกฤษ (systems development life cycle)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Prem4826 ย้ายหน้า วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไปยัง วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ: ชื่อไม่สัมพันธ์กับภาษาอังกฤษ (systems development life cycle))
626

การแก้ไข