ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สฤษดิ์ ธนะรัชต์"

เพิ่มขึ้น 180 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เกียรติยศและรางวัลที่ได้รับ ==
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ พลตำรวจเอก สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้รับพระราชยศ "นายกองใหญ่" ในฐานะ[[นายกรัฐมนตรี]]และมีฐานะเป็นประธานกรรมการและผู้บัญชาการ[[กองอาสารักษาดินแดน]] เมื่อ พ.ศ. 2503<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/025/1068.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน]</ref><ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2504/D/088/16.PDF ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ] เล่ม 78 ตอน 88 ง พิเศษ หน้า 16 27 ตุลาคม พ.ศ. 2504 </ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม