ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผ่าโลกบันเทิง"

# เพลง '''ขอแค่ใจได้รักเธอ''' - ศิระ รัตนโภคาสถิต, มิณฑิตา วัฒนกุล
# เพลง '''รักผิดสเปค''' - ภาณุ สุวรรณโณ, วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์
# เพลง '''สาวชาวนา''' - จีรนันท์ มะโนแจ่ม
# เพลง '''แทบขาดใจ''' - วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์
# เพลง '''จากใจที่ฉันมี''' - จีรนันท์ มะโนแจ่ม
# เพลง '''แทบขาดใจ''' - วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์
# เพลง '''ผ่าโลกบันเทิง''' - อานัส ฬาพานิช, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, ภาณุ สุวรรณโณ, วรภร เลิศเกียรติไพบูลย์, สิทธิชัย ผาบชมภู, มิณฑิตา วัฒนกุล, ศิระ รัตนโภคาสถิต, ณัฐกมล สอนเพ็ง
 
1,312

การแก้ไข