ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{กึ่งล็อก2}}
{{Infoboxinfobox royalty
{{บทความคัดสรร}}
| name = สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า<br >กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br >สยามบรมราชกุมารี
{{Infobox royalty
| image = Princess Maha Chakri Sirindhorn 2010-12-7 (cropped1).jpg
|name = สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า<br >กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br >สยามบรมราชกุมารี
| title =
|title = เจ้าฟ้าชั้นพิเศษ
| birth_style = {{Nowrap|พระราชสมภพ}}
|image = Princess Maha Chakri Sirindhorn 2010-12-7 (cropped1).jpg
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2498|4|2|พรรษา}}
|caption =
| birth_place = [[พระราชวังดุสิต]] [[จังหวัดพระนคร]]
| succession = [[สยามบรมราชกุมารี]]
|reign-type= ดำรงพระยศ
| reign = 5 ธันวาคม พ.ศ. 2520 - ปัจจุบัน
| reign-type = ดำรงพระยศ
|coronation =
| predecessor =
 
|birth_style = {{Nowrap|พระราชสมภพ}}
| father = [[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
|birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2498|4|2}}
| mother = [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
|birth_place = [[พระราชวังดุสิต]] [[จังหวัดพระนคร]]
| spouse-type = {{Nowrap|พระราชสวามี}}
|death_date =
| spouse =
|death_place =
| issue = {{bulleted list
|dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
}}
|father = [[พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]]
| dynasty = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
|mother = [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
| signature = Signature of sirindhorn.svg
|religion = [[ศาสนาพุทธ|พุทธ]]
| succession2 = [[พระยศเจ้านายไทย|กรมสมเด็จพระ]]
|signature = Signature of sirindhorn.svg
| reign-type2 = ดำรงพระยศ
| reign2 = 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
| predecessor2 =
| succession3 =
| reign-type3 =
| reign3 =
| predecessor3 =
| successor3=
| succession4 =
| reign-type4 =
| reign4 =
| successor4 =
}}
{{ราชวงศ์ไทย}}
111

การแก้ไข