ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== พระเกียรติยศ ==
{{ดูเพิ่มที่|รายชื่อพระอิสริยยศและพระเกียรติยศในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ}}
 
=== พระอิสริยยศ ===
*'''หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร''' (12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 – 28 เมษายน พ.ศ. 2493)
*'''สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์''' (28 เมษายน พ.ศ. 2493 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493)
*'''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี''' (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2499)
*'''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ''' (5 ธันวาคม พ.ศ. 2499 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
**'''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช''' (13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
*'''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง'''<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=136|issue=15ง|pages=2|title=ประกาศสถาปนา|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/015/T_0002.PDF|date=5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562|language=ไทย}}</ref> (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)
 
=== เครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค ===
{{กล่องข้อมูล พระยศ
|พระนาม = <small>สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์<br>พระบรมราชินีนาถ<br>พระบรมราชชนนีพันปีหลวง</small>
|ลำดับโปเจียม = 2
}}
 
=== พระอิสริยยศ ===
*'''หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร''' (12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 – 28 เมษายน พ.ศ. 2493)
*'''สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์''' (28 เมษายน พ.ศ. 2493 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493)
*'''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี''' (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2499)
*'''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ''' (5 ธันวาคม พ.ศ. 2499 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
**'''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช''' (13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)
*'''สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง'''<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=136|issue=15ง|pages=2|title=ประกาศสถาปนา|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/015/T_0002.PDF|date=5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562|language=ไทย}}</ref> (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน)
 
=== เครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค ===
ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 นั้น พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคสำหรับตำแหน่งสมเด็จพระอัครมเหสีให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) โดยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคเหล่านี้ประกอบด้วย
* พานพระศรี (พานใส่หมากพลู) ทองคำลงยา
2,420

การแก้ไข