ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จันทร์จิรา จูแจ้ง"

!ปี พ.ศ.!!เรื่อง!!ออกอากาศ!!รับบทเป็น
|-
|rowspan="1" align="center"| 2534 ||align="center"| นาคราช ||rowspan = "17" ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| เจ้าแพงเมือง
|-
|rowspan="1" align="center"| 2535 ||align="center"| [[โทน (ละครโทรทัศน์)|โทน]] ||align="center"| หนูแดง
25,423

การแก้ไข