ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = เลิศปัญญาอุษณี กังวารจิตต์ บูรณบัณฑิต
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = พัชรี อาระยะกุล
32,230

การแก้ไข