ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สามย่านมิตรทาวน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''สามย่านมิตรทาวน์ '''({{lang-en|Samyan Mitrtown}}) เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมบริเวณหัวมุมตะวันตกเฉียงเหนือของ[[สี่แยกสามย่าน]] ระหว่าง[[ถนนพระรามที่ 4]] และ[[ถนนพญาไท]] โดย[[บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด|บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด (มหาชน)]] ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจำนวน 13 ไร่จาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เป็นระยะเวลา 30 ปี ภายในโครงการประกอบด้วยพื้นที่ค้าปลีก ที่อยู่อาศัย และอาคารสำนักงาน พื้นที่รวม 222,000 ตร.ม. ก่อสร้างตามแนวคิดห้องสมุดแห่งชีวิตของคนเมือง (Urban Life Library) ภายใต้งบลงทุนรวม 9,000 ล้านบาท พัฒนาโครงการโดย <ref>บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ และบริหารศูนย์การค้าโดย บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมทุนของบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
 
== ประวัติ ==
3

การแก้ไข