ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา"

| 1 || [[สมเด็จพระมหาสังฆราช (เนิล เตียง)|สมเด็จพระมหาสังฆราช (เนิล เตียง สุวณฺณเกสโร)]] || និល ទៀង<br>เนิล เตียง, เที่ยง || សុវណ្ណកេសរោ<br>สุวณฺณเกสโร || วัดอุณาโลม || 2366-2456 || 1823-1913 || 90 || 2402-2456 || 1859-1913 || 54 ||
|-
| 2 || สมเด็จพระธรรมลิขิต (แก อุก อินฺทตฺเถโร) || កែ អ៊ុក<br>แก อุก || ឥន្ទត្ថេរោ<br>อินฺทตฺเถโร || วัดอุณาโลม || 2394-2479 || 1851-1936 || 86 || 2458-2479 || 1914-1936 || 23 || <ref>https://watkhmers.org/%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%9F%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%83-%E1%9E%80%E1%9F%82-%E1%9E%A2%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%80/</ref> || วัดอุณาโลม || 2393-2479 || 1850-1936 || 86 || 2457-2479 || 1914-1936 || 23 ||
|-
| 3 ||สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ปรัก ฮิน สุธมฺมตฺเถโร) || ប្រាក់ ហ៊ិន<br>ปรัก ฮิน || សុធម្មត្ថេរោ<br>สุธมฺมตฺเถโร || วัดสาละวัน || 2406-2490 || 1863-1947 || 84 || 2473-2490 || 1930-1947 || 17 || <ref>https://watkhmers.org/%e1%9e%9f%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9f%81%e1%9e%85%e1%9e%9f%e1%9e%84%e1%9f%92%e1%9e%83-%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%80%e1%9f%8b-%e1%9e%a0%e1%9f%8a%e1%9e%b7%e1%9e%93/</ref> || วัดสาละวัน || 2405-2491 || 1862-1948 || 85 || 2479-2492 || 1936-1948 || 12 || <small>ระยะเวลาดำรงตำแหน่งโดยสันนิษฐาน</small>
|-
| 4 || [[สมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี (ชวน ณาต โชตญาโณ)]] || ជួន ណាត<br>ชวน ณาต || ជោតញ្ញាណោ<br>โชตญาโณ || วัดอุณาโลม || 2426-2512 || 1883-1969 || 86 || 2491-2512 || 1948-1969 || 21 ||
1,130

การแก้ไข