ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาร์ชออน บาฮามาแลนด์"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
มุ่งไปสู่ความรุ่งโรจน์ ธงไตรงค์ที่สดใสของคุณกำลังโบกสะบัดอย่างสูง
 
ดูสิว่าโลก คือสัญลัษณ์แห่งความอดทน!
สาบานที่จะส่งเสริมความรัก และความสามัคคี
 
3,772

การแก้ไข