ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โย่ง เชิญยิ้ม"

|2546 - 2555 || [[บางรักซอย 9]] || - || สนั่น ตรีทิพย์ศิริ (ป๋าอ่ำ) || [[โมเดิร์นไนน์ทีวี]]
|-
|2556|| [[ระเบิดเที่ยงแถวตรง]] ||ผบ. คนใหม่ || || [[ช่องเวิร์คพอยท์ 5 HD1]]
|-
|2558|| [[ระเบิดเถิดเทิงสิงโตทอง]] ||งานแต่งแสลงใจ || || [[ช่องเวิร์คพอยท์]]
40

การแก้ไข