ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูตผีปีศาจไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# แม่บรรจง (นายอุทิศ)
# ชีวิตชาวทะเล (นายกล่อม คนละคนกับนายกล่อมในตอน อ้ายทุยผู้ซื่อสัตย์)
# พนันสนุก (นายทองมา)
# ลูกสาวทิดอู๋ (นายอุทิศ ตอนต่อจากตอน ทิดอู๋)
# เพลงสังขารา (นายอุทิศ ตอนต่อจากตอน ลูกสาวทิดอู๋)
ผู้ใช้นิรนาม