ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า4_ชื่อ = พิศาล พงศาพิชณ์
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า5_ชื่อ = สำราญ สาราบรรณ์
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า6_ชื่อ =
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
33,707

การแก้ไข