ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร"

* 13 กันยายน – รัฐบาลลาออก เพราะแพ้คะแนนเสียงในสภาเรื่องสัญญาการจำกัดยาง<ref name="thai-cons-dev" />
* 22 กันยายน – ตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และปรีดี พนมยงค์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย<ref name="thai-cons-dev" />
 
=== พ.ศ. 2478 ===
* 3 สิงหาคม – เกิดเหตุการณ์[[กบฏนายสิบ]]
 
=== พ.ศ. 2479 ===
10,250

การแก้ไข