ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิขิตรักข้ามดวงดาว"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| align = "center"| [[สุพจน์ จันทร์เจริญ]]
|-
|-
| align = "center"| ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"|
| align = "center"| [[อำภา ภูษิต]]
|-
| align = "center"| ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"|
| align = "center"| [[สุรศักดิ์ ชัยอรรถ]]
|-
| align = "center"| ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"|
| align = "center"| [[สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร]]
|-
| align = "center"| ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"|
| align = "center"| [[ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''สมบูรณ์''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[วิชัย จงประสิทธิ์พร]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[สุขพัฒน์ โล่ห์วัชรินทร์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ลิลลี่ แม็คกร๊าธ]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[สุริยา เยาวสังข์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> ''' อรุณ (วัยหนุ่ม)''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ธัญวิชญ์ เจนอักษร]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[อชิรวิชญ์ สุภาวิตา]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ศศินทร์ เชาว์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ศรุญสธร ธนวัชรวัฒน์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[เจนนิเฟอร์ โรเบิร์ต]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ชนม์ณภัทร พันธุ์พฤกษ์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''-''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[วีรกานต์ ภูวภิรมย์ขวัญ]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''แว่น''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"|
| align = "center"| [[ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''ผู้ประกาศข่าวรับอรุณข่าวเช้า''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[อริสรา กำธรเจริญ]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''พี่ทีมงานเบื้องหลังละคร''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[ยุพดี ศิริสิงห์อำไพ]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''อา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[สิทธิโชค อักษรนันท์|อิทธิพัทธ์ อักษรนันทน์]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''ชาวล้านนา ''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[สามโทน|วิทยา เจตะภัย]]
|-
| align = "center"| '''-''' ({{flagcountry|Korea}}) / <br> '''เพื่อนนภา''' ({{flagcountry|Thailand}})
| align = "center"| -
| align = "center"| [[วันทนีย์ ชนะชัยยั่งยืน]]
|-
|}
 
==งานสร้าง==
157

การแก้ไข