ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุลศักราช"

เพิ่มขึ้น 1,706 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
=== การกำหนดชื่อเรียกเฉพาะ ===
==== การลำดับเลขเดือน ====
ปฏิทินจุลศักราช/ปฏิทินพม่าที่แพร่หลายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ บนแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอยู่หลายแบบ ในขณะที่ระบบปฏิทินพม่าจะอ้างอิงเดือนต่างๆ ตามชื่อเดือน ระบบปฏิทินจุลศักราชของ[[สิบสองปันนา]] [[เชียงตุง]] [[อาณาจักรล้านนา|ล้านนา]] [[อาณาจักรล้านช้าง|ล้านช้าง]] และ[[อาณาจักรสุโขทัย|สุโขทัย]] จะอ้างถึงเดือนต่างๆ ด้วยเลขลำดับเดือนแทน สิ่งเหล่านี้ทำให้การศึกษาเอกสารและจารึกโบราณในประเทศไทยต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นพิเศษ กล่าวคือ นอกจากจะต้องแน่ว่าวันที่ปรากฏในเอกสารจารึกเป็นวันที่ใช้ตามระบบปฏิทินท้องถิ่นต้นกำเนิดเอกสารแล้ว ยังต้องระวังถึงแบบแผนการใช้ปฏิทินที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของท้องถิ่นนั้นๆ เองอีกด้วย<ref name=jce-1989-9-10>Eade 1989: 9–10</ref> อย่างไรก็ตาม การนับเดือนตามระบบปฏิทินจุลศักราชที่ใช้ในประเทศกัมพูชา (เขมร) ซึ่งถือเอาเดือนมิคสิระเป็นเดือนอ้ายหรือเดือนแรกของปี จะเรียงลำดับเลขเดือนและชื่อเดือนตรงกันกับลำดับเดือนในภาษาบาลี-สันสกฤต<ref>http://www.cam-cc.org/calendar/chhankitek.php</ref>-->
<!--Various regional versions of Chula Sakarat/Burmese calendar existed across various regions of mainland Southeast Asia. Unlike Burmese systems, [[Xishuangbanna|Sipsong Panna]], Kengtung, Lan Na, Lan Xang and Sukhothai systems refer to the months by numbers, not by names . This means reading ancient texts and inscriptions in Thailand requires constant vigilance, not just in making sure one is correctly operating for the correct region, but also for variations within regions itself when incursions cause a variation in practice.<ref name=jce-1989-9-10>Eade 1989: 9–10</ref> However, Cambodian (Khmer) month system, which begins with Margasirsa as the first month, demonstrated precisely by the names and numbers.<ref>http://www.cam-cc.org/calendar/chhankitek.php</ref>-->
 
{| class="wikitable" border="1"
! width="100"|สัตว์ประจำปี
! width="100"|ชื่อภาษาไทย
! width="100"|ชื่อ[[ภาษาเขมร]]
! width="100"|ลูกมื้อ (ล้านนา/ล้านช้าง)
|-
! width="100"|เลขศักราชที่ลงท้าย
! width="100"|ภาษาไทย
! width="100"|[[ภาษาเขมร]]
! width="100"|แม่มื้อ (ล้านนา/ล้านช้าง)
|-
|-
| 6
| ฉศก (/ฉอ-ศกสก/)
| ឆស័ក
| ปีกัด
1,207

การแก้ไข