ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรเจกต์ เอส เดอะซีรีส์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
'''Shoot! I Love You'''<br>ธนีดา หาญทวีวัฒนา<br>กฤษดา คณิวิชากรณ์<br>วสุธร ปิยารมณ์
| director = <a>พิชย จรัสบุญประชา</a><br><a>นฤเบศ กูโน</a><br><a>พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์</a><br><a>ธนีดา หาญทวีวัฒนา</a>
| creative_director =
| presenter =
ผู้ใช้นิรนาม