ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

→‎คณะเกษตร: เพิ่ม พ.ศ.
(→‎คณะเกษตร: เพิ่ม พ.ศ.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
(→‎คณะเกษตร: เพิ่ม พ.ศ.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
* [[เสริมลาภ วสุวัต|ดร.เสริมลาภ วสุวัต]] (ศิษย์เก่า) ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้ "บัว" ประธานชมรมผู้รักบัวแห่งประเทศไทย
* [[จารุจินต์ นภีตะภัฏ|ดร.จารุจินต์ นภีตะภัฏ]] (ศิษย์เก่า) ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
* [[วินัย สมประสงค์|ดร.วินัย สมประสงค์]] (ศิษย์เก่า) ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ศิษย์เก่าดีเด่น ปี พ.ศ. 2560 ประเภทนักวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลญาณสังวร คนดีศรีสยาม ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
* [[จิตต์โสภิณ ลิมปิสวัสดิ์]] (ศิษย์เก่า) นักแสดง
* [[วิสิฐ จะวะสิต|ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต]] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
11,559

การแก้ไข