ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

4.3) ระดับอาวุโส
 
==== ประเภทข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 32 สายงาน ====
5.1) ตำแหน่งประเภทข้าราชการครู และพนักงานครู
5.1) ระดับปฏิบัติงาน
5.2) ตำแหน่งประเภทบุคลากรทางการศึกษา
 
5.2) ระดับชำนาญงาน
 
5.3) ระดับอาวุโส
 
== อัตราเงินเดือน ==
132

การแก้ไข