ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดใหม่เทพนิมิตร"

แก้ตัวเลข
(ลดช่องว่าง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
(แก้ตัวเลข)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
 
'''วัดใหม่เทพนิมิตร''' เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระอธิการองอาจ อตฺตสาโร เป็นเจ้าอาวาสสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔34 หมู่ที่ ๑๐10 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓13 ไร่ ๘๐80 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๓๒14432
<ref>สัมภาษณ์พระครูสิริสารวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดบ้านลาด เจ้าคณะอำเภอหนองแค เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙</ref>
 
11,560

การแก้ไข