ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู"

| [[มาเลเซียแอร์ไลน์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง|ฮ่องกง]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์|กัวลาลัมเปอร์]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติกูชิง|กูชิง]], [[ท่าอากาศยานลาบวน|ลาบวน]], [[ท่าอากาศยานเพิร์ท|เพิร์ท]], [[ท่าอากาศยานซันดากัน|ซันดากัน]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง|เซี่ยงไฮ้-ผู่ตง]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน|ไทเป-เถาหยวน]], [[ท่าอากาศยานตาเวา|ตาเวา]], [[ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ|โตเกียว-นะริตะ]] ||1
|-
| [[เอ็มเอเอสวิงส์]] <br>ร่วมกับ [[มาเลเซียแอร์ไลน์]] || [[ท่าอากาศยานบินตูลู|บินตูลู]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติกูชิง|กูชิง]], [[ท่าอากาศยานกูดัต|กูดัต]], [[ท่าอากาศยานลาบวน|ลาบวน]], [[ท่าอากาศยานลาฮัดดาตู|ลาฮัดดาตู]], [[ท่าอากาศยานลาวัส|ลาวัส]], [[ท่าอากาศยานมิริ|มิริ]], [[ท่าอากาศยานมูลู|มูลู]], [[ท่าอากาศยานซันดากัน|ซันดากัน]], [[ท่าอากาศยานซีบู|ซีบู]], [[ท่าอากาศยานตาเวา|ตาเวา]] ||1
|-
| [[มาลินโดแอร์]] || [[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์|กัวลาลัมเปอร์]] ||1
211

การแก้ไข