ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายมุเนตากะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''เจ้าชายมุเนะตะกะ''' ({{lang-en|Imperial Prince Munetaka}} , {{nihongoja|''Munetaka-shinnō''宗尊親王}}) โชกุนลำดับที่ 6 แห่งรัฐบาลโชกุนคะมะกุระดำรงตำแหน่งระหว่าง ค.ศ. 1252 – ค.ศ. 1266
 
เจ้าชายมุเนะตะกะประสูติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 1785 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 3 ใน [[จักรพรรดิโกะ-ซะงะ]] จักรพรรดิองค์ที่ 3 ที่ประสูติแต่ [[ไทระ โนะ มุเนะโกะ]]
ผู้ใช้นิรนาม