ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นินนาท สินไชย"

!ปี พ.ศ.!!เรื่อง!!ออกอากาศ!!รับบทเป็น!!หมายเหตุ
|-
|rowspan="1" align="center"| 2542 ||align="center"| [[ดอกฟ้ากับเทวดาเดินดิน]] ||พowspanrowspan = "2" align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|rowspan="1" align="center"| 2543 ||align="center"| [[เพลิงรักไฟแค้น]] ||align="center"| ต่อฤกษ์ (ต่อ) ||align="center"|
25,424

การแก้ไข