ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซอยุน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
หลังจากการสวรรคตของพระเจ้าสีหตู, ซะไกง์ และ ปี้นยะ แยกทางกันอย่างเป็นทางการ. พระเจ้าซอยุน สวรรคตในปี ค.ศ. 1327.<ref name=tt-1959-126/> พระเจ้าซอยุนมีพระราชบุตร 4 พระองค์, พระราชโอรส 3 พระองค์ และ พระราชธิดา. พระราชโอรสทั้งหมดของพระองค์กลายเป็นกษัตริย์แห่งซะไกง์. พระราชธิดาพระองค์เดียวของพระองค์เป็นพระราชมารดาของ [[ตะโดมินพญา]], ผู้ก่อตั้ง [[อาณาจักรอังวะ]].
 
==พระประวัติช่วงต้น==
Saw Yun was born to Thihathu, co-founder of [[Myinsaing Kingdom]], and [[Yadanabon of Pinya|Yadanabon]], daughter of the village head of Linyin,<ref name=hy-1-371-372>Hmannan Vol. 1 2003: 371–372</ref> {{circa}} 1299. According to British colonial scholars, Saw Yun's mother was an ethnic [[Shan people|Shan]] and his father half-Shan.<ref name=app/> But the [[Burmese chronicles|royal chronicles]] do not mention his ethnicity at all. He grew up in [[Pinle]], his father's capital alongside an elder step-brother [[Uzana I of Pinya|Uzana]], half younger brother [[Kyawswa I of Pinya|Kyawswa]], and a younger half-sister Saw Pale. The family moved to [[Pinya]] in 1313 when Thihathu became the sole ruler of the [[Pinya Kingdom|Kingdom of Myinsaing–Pinya]].<ref name=hy-1-370>Hmannan Vol. 1 2003: 370</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม