เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รัฐมนตรี9_ชื่อ =
| รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = อนันต์ สุวรรณรัตน์
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ปลัดกระทรวง
| หัวหน้า2_ชื่อ =
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง =
2,668

การแก้ไข