ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"

ย้อนการแก้ไขที่ 8425283 สร้างโดย จันทร์ธาดา (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8425283 สร้างโดย จันทร์ธาดา (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{infobox royalty
| name = สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา<br>พัชรสุธาพิมลลักษณ
| image = Queen Suthida, Royal ploughing ceremony 2019.jpg
| image = สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี.jpg
| title = พระอัครมเหสี
| birth_style = {{Nowrap|พระราชสมภพ}}
10,250

การแก้ไข