ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าสีหสุระที่ 2 แห่งอังวะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระเจ้าสีหสุระที่ 2 แห่งอังวะ''' ({{lang-my|ဒုတိယ သီဟသူရ (အင်းဝ)}}; 1474–1501) กษัตริย์ผู้ปกครองร่วมแห่ง [[อาณาจักรอังวะ]] โดยปกครองร่วมกับพระราชบิดาของพระองค์ [[พระเจ้ามังฆ้องที่ 2]] เป็นเวลา 15 ปี เมื่อพระชนมายุได้ 6 พรรษาพระราชบิดาของพระองค์ได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์แห่งอังวะพร้อมกับสถาปนาพระองค์เป็น [[ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง]] ใน ค.ศ. 1485 ขณะพระชนมายุเพียง 11 พรรษาพระองค์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ร่วม พระองค์ประทับพระราชวังเดียวกับพระราชบิดาพร้อมได้รับพระราชทานเศวตฉัตร (ฉัตรขาว) อันเป็นสัญลักษณ์ของผู้ปกครอง พระองค์ปกครองร่วมกับพระราชบิดาของพระองค์เป็นเวลา 15 ปี แต่พระองค์สวรรคตเพียง 1 เดือนก่อนที่พระราชบิดาของพระองค์จะสวรรคต พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 ต้องเผชิญหน้ากับการก่อกบฏตลอดรัชสมัยจึงสถาปนาพระราชโอรสเป็นกษัตริย์ร่วมเพราะต้องการความจงรักภักดีของพระราชโอรส พระเจ้ามังฆ้องที่ 2 สวรรคตเมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1501 และราชบัลลังก์สืบทอดโดยพระราชโอรสองค์เล็กของพระองค์ [[พระเจ้าชเวนันจอชิน]] (นรปติที่ 2)
 
 
{{พระมหากษัตริย์พม่า}}
{{เรียงลำดับ|สีหสุระ}}
{{อายุขัย|2017|2044}}
39,190

การแก้ไข