ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีเทอร์เน็ต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
มีทั้งระบบการส่งสัญญาณแบบทางคู่ (Half-Duplex) และแบบทางคู่ (Full-Duplex) ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่า [[Asynchronous Transfer Mode|ATM]] (Asynchronous Transfer Mode)
 
ในปี 1990 ได้มีการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลของอีเทอร์เน็ต ให้มีความเร็วที่ 10000 Mbps หรือ 10 จิกะบิตต่อวินาที (Gbps) โดยใช้การส่งสัญญาณจาก 1 คู่สาย เป็น 2 คู่สาย โดยยังคงใช้พอร์ตการเชื่อมต่อแบบเดิมที่ระบบ 10010000 Mbps และ 101000 Mbps ใช้อยู่ (Registered Jack 45: RJ45) และยังคงสามารถเลือกใช้งานระบบการส่งสัญญาณแบบกึ่งทางคู่ และแบบทางคู่ตรง ได้ เช่นเดียวกับระบบ 100010000 Mbps
 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบอีเทอร์เน็ตที่ทำงานที่ 100 Mbps จะยังคงสามารถต่อกับ อุปกรณ์ 1000 Mbps ได้ แต่ความเร็วจะลดลงมาแค่ที่การส่งข้อมูลที่อัตราความเร็ว 100 Mbps เช่นเดียวกับ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบอีเทอร์เน็ต 1000 Mbps มาเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ 1000 Mbps
 
ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาระบบอีเทอร์เน็ตให้มีความเร็วสูงให้มีอัตราการส่งข้อมูลที่ 10 จิกะบิตต่อวินาที (10000 Mbps) โดยยังคงมีความสามารถ เช่นเดียวกับระบบ 10 จิกะบิตต่อวินาที (เลือกการส่งสัญญาณแบบทางคู่สายหรือทางเชื่อมต่อโดยตรงได้ นำอุปกรณ์ทุกรุ่นนี้มาเชื่อมต่อได้ฟรี)
 
[[หมวดหมู่:เครือข่ายคอมพิวเตอร์]]
ผู้ใช้นิรนาม